Beiratkozás a 2021/2022-es tanévre

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét. Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva. Tekintettel a veszélyhelyzetre, javasoljuk, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, amely nemcsak biztonságos, hanem kényelmesebb is az Ön számára.

Ha módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az  iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján a kérelem benyújtására vonatkozó elutasító határozatot hoz, (hangsúlyozzuk, hogy ez nem a gyermekének felvételéről szóló elutasító határozat!), majd az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését  egy másik iskolába.

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor. A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellettEz a következőképpen alakul iskolánkban:

A 2021/2022. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2021. április 15. (csütörtök)

8.00 órától 16.30 óráig

2021. április 16. (péntek)

8.00 órától 16.30 óráig

A szülő, törvényes képviselő köteles tanköteles gyermekét a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Az első évfolyamra történő beíratáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat. Személyes megjelenés esetén – a beiratkozást megelőzően történő telefonos egyeztetés alapján – az iskola beosztást készít a járványügyi szabályok betartása érdekében.

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek.

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, a Siófoki Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

 

Hitoktatás 2021/2022-es tanév

Tisztelt Szülők!

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 182/A. § (3) bekezdése értelmében az alábbiakról tájékoztatom Önöket.

Iskolánkban a 2021/2022. tanévben a hit- és erkölcstanoktatást vállaló

Egyházi jogi személy: Magyar Katolikus Egyház

Képviselő neve: Papp Szabolcs plébános

Képviselő címe: 8733 Somogysámson, Fő u. 114.

Telefonszám: 85/420-196

Tájékoztatás a tantermen kívüli digitális munkarendről

Tisztelt Szülők!

2021. március 8-tól az iskolák digitális oktatásra állnak át 2021. március 31-ig. Ezt követi a tavaszi szünet április 6-ig. Az első tanítási nap április 7-e, szerda.

A tavaszi szünetig hátralévő hetekben, azaz március 31-ig otthoni oktatásra kell átállni.

Összeállítottunk a gyerekeknek névre szólóan egy kis gyakorlófüzetet, az ebben lévő feladatokat kell megoldani. Ezek a feladatok az eddig tanult témákon belüli gyakorló feladatok.

Kérem, figyelmeztessék a gyerekeket, hogy minden nap oldjanak meg egy magyar és egy matematika oldalt, hogy tudjanak haladni az anyaggal. Amikor újra visszajövünk az iskolába a mappákat hozzák magukkal és a tanító nénik ellenőrzik a feladatokat és azt is, ki, hogyan dolgozott.

A házi eladatokat a KRÉTA rendszer házi feladat fülén keresztül érhetik el.

Reméljük, hogy csak ezt a pár hetet kell így töltenünk és áprilisban újra találkozhatunk a gyerekekkel! Vigyázzanak magukra!

 

Üdvözlettel: az Iskola dolgozói

Tájékoztatás a tantermen kívüli digitális munkarendben való részvétel során megvalósuló adatkezelésről

Tájékoztatás a tantermen kívüli digitális munkarendben való részvétel során megvalósuló adatkezelésről:

Adatkezelési tájékoztató

Útmutató

Köszöntjük weboldalunkon!

Kedves Látogató!

Ön egy olyan intézmény honlapját látogatja, melynek már több évtizedes múltja van. Iskolánk 1880-ban létesült. Az akkori épületben néhány helyiséggel, egy tanító irányításával kezdődött el az oktatás. Ez az épület még ma is áll, a konyhának és az étkezdének ad otthont.
A II. világháború után az államosítással és a körzetesítéssel egy teljesen új és nagyobb iskola született meg. Az 1959/60-as tanévet már a jelenlegi épületben kezdték meg az akkori kollégák. Az évek során további bővítések, felújítások történtek, míg eljutottunk a mai állapothoz.
1994. szeptember 1-jétől a fenntartó önkormányzat közös igazgatású intézménnyé szervezte át az általános iskolát, az óvodát és a művelődési házat.
2000. augusztus 28-án ünnepélyes keretek között az intézmény felvette Bernáth Aurél nevét.
2013. január 1-jén az általános iskola állami fenntartásba került, így a Bernáth Aurél Általános Művelődési Központból kiválni kényszerült. Az intézmény új neve Somogysámsoni Általános Iskola lett.
Iskolánk sok mindenben hasonlít más, azonos nagyságú, helyzetű iskolára. Tanulóink összetétele, a velük való foglalkozás, törődés azonban megkülönböztet bennünket. Egy kis „falu" vagyunk a faluban. Itt mindenki ismer mindenkit. Ha tudunk, próbálunk segítséget nyújtani, sőt a gyerekek örömét sokszor mi is ugyanúgy éljük meg, mint Ők maguk.
Kedves Látogató, ha megalapozott véleményt szeretne kialakítani intézményünkről, kérem, ismerkedjen meg dokumentumainkkal és programjainkkal!

                                                                          

(c) KLIK Marcali Tankerülete 2014. Minden jog fenntartva.
Designed by olwebdesign.com